Liên kết tre

Chúng tôi tạo ra các liên kết chỉ dành riêng cho tre để tận dụng tối đa các điểm đặc biệt của tre.

Một số nguyên tắc để liên kết tre:

• Liên kết sử dụng cho ống rỗng.

• Dễ dàng thi công với dụng cụ đơn giản,.

• Chi phí thấp.

• Kỹ thuật thấp, không đòi hỏi công nhân kỹ thuật cao.

• Hạn chế đục lỗ, cắt tre.

• Liên kết phải chắc, bền vững.

Mô tả:

• Nhiều thân tre kết hợp với nhau thành một kết cấu mà không cần đến dụng cụ đặc biệt nào.

• Tre được bó lại với nhau: liên kết này dễ làm, có thể ứng dụng cho tre với mọi kích thước.

• Buột bằng dây dù : tránh làm tre bị nứt dọc.

• Chốt: dùng chốt tre hoặc chốt sắt.