Các loại tre

Tùy vào mục đích sử dụng, chúng tôi dùng các loại tre sau:


PHYLLOSTACHYS PUBESCENS

Tên: Trúc sào ( Cao Bằng )

Chiều dài: 650 cm

Đường kính : 2.5 cm – 6.0 cm

Sử dụng: trần, vách, trang trí, bàn ghế.


DENDROCLAIMUS STRICTUS 

Tên: Tầm vông ( Tây Ninh, Campuchia )

Chiều dài: 650 cm

Đường kính : 3.0 cm – 8.0 cm

Sử dụng: kết cấu, đòn tay, trang trí, bàn ghế.


DENDROCALAMUS MEMBRANACEUS

Tên: Luồng ( Thanh Hóa )

Chiều dài: 800 cm

Đường kính : 5cm – 15 cm

Sử dụng: kết cấu, đòn tay, trang trí, bàn ghế.