Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn: Xác lập vị thế hàng đầu về thương hiệu thiết kế và thi công các công trình bằng tre tại Việt Nam và từng bước vươn tầm thế giới.

Sứ mệnh: Tạo nên các công trình xanh, góp phần kiến tạo môi trường tốt đẹp hơn thông qua việc tăng cường sử dụng vật liệu tự nhiên và vật liệu tái tạo.